Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj tepelně technických vlastností budov 

   Author: Pavelka Ondřej; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Legner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá historickým vývojem tepelně technických vlastností budov a výpočtem tepelných ztrát konkrétního objektu. Dále se věnuje zmapování a porovnání různých zateplovacích systémů.