Now showing items 1-4 of 4

  • Studie vytápění rodinného domu 

   Author: Brokeš Kryštof; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Studie energetické náročnosti rodinného domu z pohledu vytápění a přípravy teplé vody s použitím solárních kolektorů. Sestavení tří výpočetních modelů rodinného domu dle normy ČSN 73 0540-2 s použitím tří zdrojů tepla pro ...
  • Studie vytápění rodinného domu 

   Author: Jan Roško; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá studií vytápění a ohřevu teplé v rodinném domě. Navrhl jsem otopnou soustavu teplovodní s deskovými a trubkovými otopnými tělesy. Hlavní částí práce je porovnání třech způsobů vytápění s ...
  • Vytápění budov s téměř nulovou potřebou energie 

   Author: Gulázsiová Sandra; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou energetické potřeby na vytápění a přípravu teplé vody víkendového domu. Dům byl navržen ve čtyřech variantách. Modely objektu se liší tepelně technickými vlastnostmi obálky budovy a ...
  • Vývoj tepelně technických vlastností otvorových výplní 

   Author: Petr Primus; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Cílem této bakalářské práce je zmapovat historický vývoj z hlediska normativních nároků na tepelný odpor, resp. součinitel prostupu tepla, u oken a dveří a určit tepelné ztráty konkrétního objektu pouze při změnách ...