Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení součinitele pohltivosti stěn 

   Author: Mustafina Elena; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Mareš Ludek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-27)
   Výsledkem této práce má být stanovení středního součinitele pohltivosti stěn v určité laboratoři. Zvolená byla akustická laboratoř Ústavu techniky prostředí ČVUT. V kapitole ZVUK A HLUK jsou rozepsány základní pojmy ...