Now showing items 1-2 of 2

  • Ochrana ovzduší se zaměřením na malé spalovací zdroje 

   Author: Jonáš Ženatý; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Mareš Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato práce se zabývá základními pojmy souvisejícími s ochranou ovzduší, základními znečišťujícími látkami a jejich vlivem na životní prostředí a zdraví člověka. Také se věnuje doporučením Světové zdravotnické organizace a ...
  • Zimní chlazení obchodního centra Chodov 

   Author: Karnas Daniel; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Mareš Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)