Now showing items 1-1 of 1

  • Využití alternativních zdrojů energie pro vytápění rodinného domu 

   Author: Jáchym Jirásek; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Zmrhal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Nové legislativní požadavky zvyšují nároky na energetickou náročnost budov. A to jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí stávajících budov. Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi splnění požadavku na tzv. budovu s téměř ...