Now showing items 1-8 of 8

  • Koncepční návrh stavebnicové 3D tiskárny 

   Author: Miroslav Kotrč; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem stavebnicové 3D tiskárny s tiskovou plochou od 200 x 200 mm do 1000 x 1000 mm a výškou tiskového prostoru od 200 mm do 1000 mm. Součástí práce je také rešerše zabývající se 3D ...
  • Koncepční návrh stavebnicové 3D tiskárny 

   Author: Jan Glogr; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Koncepční návrh stavebnicové tiskárny. Modulární řešení konstrukce. Konfigurovatelné rozměry tiskového prostoru. Plně parametrický 3D model.
  • Konstrukce manipulátoru s využitím 3D tištěných dílů 

   Author: Adam Buzek; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem konstrukce robotického ramena s využitím 3D tisku
  • Konstrukční návrh robotického manipulátoru pro zakládání modulů stripového detektoru 

   Author: Jan Brajer; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Evans Charles Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   V této práci se věnuji konstrukčnímu návrhu manipulátoru pro zakládání modulů stripového detektoru do jeho konstrukce za použití technologie 3D tisku. Manipulátor s virtuální osou rotace bude zakládat moduly do čtyř ...
  • Návrh dávkovacího zařízení pro aplikaci dvousložkového lepidla 

   Author: Eva Jančíková; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   První část práce se věnuje problematice volby vhodných adhesiv pro lepení plastů a rešerši možných lepidel a dávkovacích zařízení vyskytujících se na trhu. Druhá část se zabývá vlastním návrhem a konstrukcí dávkovacího ...
  • Návrh polymerové převodovky pro dětský traktor vyrobené pomocí technologie FDM 

   Author: Vít Gracík; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   V teoretické části jsou rozebrána komerční řešení pohonu dětských vozítek, základní typy stejnosměrných motorů a trakčních baterií. Dále jsou v rešerši představeny nejznámější metody 3D tisku a základní principy při návrhu ...
  • Návrh víceosého robota z 3D tištěných dílů 

   Author: Quang Huy Bui; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářské práce se zabývá konstrukčním návrhem víceosého robota sestaveného převážně z dílů vytištěných na 3D tiskárně a volně dostupných komponentů. Úvodní část se skládá z rešerše pojednávající o konstrukci robotů ...
  • Optimalizace drah pro generování G-kódu 3D tiskárny stavebních směsí 

   Author: Dominik Staněk; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá energetickou optimalizací pohybů portálové 3D tiskárny s rotačním ramenem a porovnáním s klasickou portálovou 3D tiskárnou bez ramene. Hodnocení zahrnuje energetickou náročnost pohonů tiskáren. ...