• Návrh a řízení pohybu manipulátoru vzorků 

   Autor: Pála Michal; Vedoucí práce: Vlčák Petr; Oponent práce: Tolde Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   V této práci se zabývám návrhem víceúčelového rotačního manipulátoru. Manipulátor slouží pro polohování vzorků depozičního zařízeni IBAD (Ion Beam Assisted Deposition - depozice s asistencí iontového svazku). Tato práce ...
  • Technické řešení stínění detektorů tlouštěk 

   Autor: Lorenc Filip; Vedoucí práce: Budinská Zuzana; Oponent práce: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Obsahem této bakalářské práce je vytvoření technického návrhu stínění krystalových detektorů tlouštěk [QCM], které bude sloužit pro zvýšení jejich životnosti. Detektory jsou součástí depoziční aparatury BALZERS, která je ...