Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 104

  • Geodetické práce pro přípravu projektu revitalizace rybníka v k.ú. Sedlečko 

   Autor: Jakub Vynikal; Vedoucí práce: Křemen Tomáš; Oponent práce: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je zaměření polohopisného a výškopisného plánu v okolí rybníka Písečák v katastrálním území Sedlečko a zaměření jeho profilů dna a sedimentu. Výstupy byly následně použity pro projekt ...
  • Kontrola rovinnosti betonových panelů 

   Autor: Adriana Brezničanová; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá určovaním rovinnosti betónových panelov pripravovaných na použitie na letiskových pojazdových plochách. Posudzovaním rovinnosti sa zaoberá viacero noriem. Popísané sú tri normy a to norma ...
  • Zpracování 3D modelu památkové rezervace Třebíz zaměřené systémem Trimble V10 

   Autor: Zbyněk Formánek; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce popisuje zpracování fotogrammetrických dat naměřených pomocí systému Trimble V10. Zpracování snímků probíhalo v programu Trimble Business Center. Podrobné body se určují pomocí průsekové metody. ...
  • 3D model skalního útvaru v Prachovských skalách 

   Autor: Tereza Nedbalová; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Šulc Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením 3D modelu skalního objektu v Prachovských skalách. Model následně slouží k vyhotovení námětu na 3D horolezeckého průvodce. Skalní objekt byl nasnímán pomocí UAV (kvadrokoptéry DJI ...
  • Porovnání přesnosti veřejně dostupných digitálních modelů terénu 

   Autor: Jan Štuiber; Vedoucí práce: Seidl Michal; Oponent práce: Mrlina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním přesnosti digitálních modelů reliéfu SRTM, SRTM CGIAR, ASTER, DMR 5G a digitálního modelu terénu z naměřených dat v okolí Železné hůrky. Obsahem práce je získání dat, jejich zpracování ...
  • Tvorba nového bodového pole v Ponikelské jeskyni 

   Autor: Jaroslav Zeman; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Ouhrabka Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou bodového pole v Ponikelské jeskyni. V práci je popsán výběr polohy bodů, jejich stabilizace a metody použité pro jejich zaměření. Pro zaměření jednotlivých bodů vně jeskyně bylo ...
  • Zaměření a vytvoření důlní mapové dokumentace oblasti Čelina Západ ve štole Josef 

   Autor: Martin Kouba; Vedoucí práce: Křemen Tomáš; Oponent práce: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením zpřístupněné oblasti Čelina Západ a nezpřístupněné části Páteřní štoly ve Štole Josef a vytvořením její důlní mapové dokumentace. Zpracování naměřených dat bylo provedeno v programu ...
  • Zpracování mapy orientačního běhu s využitím GPS a státního mapového díla (DMR 5G, ZM10) 

   Autor: Martin Hudeček; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce zpracovává téma využití výškopisných laserových dat poskytovaných ČÚZK pro mapování v orientačním běhu. Hlavním cílem je vytvoření nové mapy pro orientační běh pomocí těchto dat. V budoucnu by mohla práce ...
  • Geodetické zaměření skutečného stavu kaple sv. Jiří v Mnichově 

   Autor: Lucie Hnilicová; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením kaple sv. Jiří v obci Mnichov, katastrální území Mnichov u Loun. Jedná se o objekt stojící na pozemku s p. č. st. 41, pro který byl zaměřen půdorys s přilehlou polohopisnou ...
  • Geodetická dokumentace železniční stanice Lípa 

   Autor: Pártlová Lucie; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Kozlík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Bakalářská práce se zabývá mapováním drážního pozemku v úseku železniční stanice Lípa. Obsahem práce je představení postupu měřických, výpočetních a grafických prací. Dále popis použitých měřických přístrojů a počítačových ...
  • Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu v Podivicích 

   Autor: Papežová Eliška; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Cílem této bakalářské práce je zaměření a dokumentace skutečného stavu hospodářského stavení v Podivicích, v části obce Kaliště nacházející se v okrese Pelhřimov. První část práce se zabývá popisem objektu a dané lokality, ...
  • Testování úhlové přesnosti automatického cílení totálních stanic 

   Autor: Kulhavý Adam; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Cílem bakalářské práce je otestovat automatické a ruční cílení tří totálních stanic na čtyři různé odrazné hranoly podle normy ČSN ISO 17123-3 a navrženého experimentu. Výsledkem je určení směrodatné odchylky měření ...
  • Určení nepřístupné vzdálenosti 

   Autor: Đorđević Marija; Vedoucí práce: Procházka Jaromír; Oponent práce: Línková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá určením nepřístupné vzdálenosti mezi dvěma objekty nasimulovanými před Stavební fakultou, a to třemi vhodnými metodami bez vyrovnání. Hodnotí dosaženou přesnost přímo měřených dat i nepřístupných ...
  • Tunelové měření v UEFJosef s využitím Trimble S8 

   Autor: Srp Miloslav; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato bakalářská práce má za cíl určení souřadnic nově vzniklých bodů bodového pole ve štole výukového střediska UEF Josef. Nově vzniklé body bodového pole byly realizovány v osmi profilech. Profily od sebe byly vzdáleny ...
  • Geodetické zaměření dolní terasy Mlýnské kolonády v Karlových Varech 

   Autor: Špererová Jana; Vedoucí práce: Křemen Tomáš; Oponent práce: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem bakalářské práce bylo skutečné zaměření spodní terasy Mlýnské kolonády v Karlových Varech. A to z důvodu posouzení, jak nutné jsou rekonstrukce, protože oblast pod kolonádou je nestabilní, čímž je deformováno její ...
  • Etapové určení výšek bodů na betonových konstrukcích v okolí Národní technické knihovny 

   Autor: Veselý Zdeněk; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá posouzením svislých posunů betonových objektů v blízkosti Národní technické knihovny v Praze. Hlavní náplní práce bylo určení výšek bodů signalizovaných barvou a vyhodnocení rozdílů mezi etapami ...
  • Geodetické práce při úpravě cyklostezky (Tuchoměřice a Přední Kopanina) 

   Autor: Šikola Jan; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá geodetickými pracemi během polohopisného a výškopisného zaměření zadané lokality v obcích Tuchoměřice a Přední Kopanina. Náplní práce je představení dané lokality, popsání způsobu kontroly a ...
  • Testování přesnosti dilatometru TM-71 

   Autor: Souček Josef; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce byla vytvořena za účelem ověření přesnosti dilatometru TM-71. Bylo navrženo laboratorní testování, ve kterém byl dilatometr upnut na soustruh. Pomocí soustruhu byly realizovány posuny dilatometru. ...
  • Doplnění základního důlního pole ve štole Josef 

   Autor: Kolář Vilém; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem práce je doplnění základního důlního bodového pole v oblasti Čelina - východ štoly Josef. Součástí práce je rekognoskace, příprava, stabilizace nových bodů, zaměření všech bodů, zpracování, výpočty a vyrovnání celé ...
  • Zaměření části štoly Josef a vytvoření základní důlní mapy 

   Autor: Ritschel Ladislav; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením dosud nezaměřených přístupných částí oblasti Čelina - východ štoly Josef. Měření bylo provedeno metodou laserového skenování. Po liniovém vyhodnocení v programu Cyclone, kde byla ...