Now showing items 1-2 of 1

    automatic irrigation system, global climate change, water need, water supply (1)
    automatický závlahový systém, globální změna klimatu, vláhová potřeba, vodní zdroj (1)