Now showing items 1-1 of 1

  • Studie vlivu protipovodňových opatření v obci Kly na proudění podzemní vody 

   Author: Ondřej Volhejn; Supervisor: Valentová Jana; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se zabývá modelováním proudění podzemní vody v lokalitě obce Kly. Model proudění podzemní vody slouží k ověření správnosti protipovodňových opatření, navrhovaných ve studii proveditelnosti. Pomocí dvou ...