Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení využitelnosti kombinace MUSLE a modelu SMODERP pro stanovení ztráty půdy 

   Author: Renner Michal; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Niedlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Vliv hydrografické sítě na celkový odtok z povodí v modelu SMODERP 

   Author: Frühaufová Eliška; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Niedlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část obecně popisuje povrchový odtok, hydrografickou síť a výpočet povrchového odtoku v modelu SMODERP2D. Následuje část praktická, kde byl výpočet proveden pro 2 povodí (lesní ...