Now showing items 1-2 of 2

  • Studie erozní ohroženosti v katastru obce Žižice 

   Author: Stašek Jakub; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Nekardová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářské práce je výpočet erozní ohroženosti v katastru obce Žižice a zjednodušený návrh protierozních opatření. Posouzení stávajícího stavu a návrh protierozních opatření jsem prováděl pomocí programu Atlas ...
  • Studie přírodních podmínek v katastru obce Žižice 

   Author: Frühaufová Eliška; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Nekardová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá přírodními podmínkami v obci Žižice, 6 km východně od Slaného v okrese Kladno, Středočeském kraji. Cílem práce je zhodnotit stav přírodních podmínek a v rámci návrhu ÚSES stav zlepšit. Práce ...