Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení změn využití území v povodí VN Vrchlice a jejich vlivu na retenci srážek 

   Author: Julie Winterová; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Dostál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce sleduje vývoj využití území a průměrných hodnot CN v povodí nádrže Vrchlice od 19. století do současnosti. Práce pojednává o možnostech využití historických mapových podkladů k získání mapy land-use v daném ...