Now showing items 1-1 of 1

  • Studie rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Nosákov 

   Author: Janoušová Soňa; Supervisor: David Václav; Opponent: Buršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Předmětem diplomové práce je studie rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Nosákov, dle zadání soukromého investora. Autor se zabývá zhodnocením současného stavu nádrže a návrhem její rekonstrukce tak, aby mohla být znovu užívána.