Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh experimentální zelené střechy zavlažované šedou vodou 

   Author: Jan Pipta; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Chorazy Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Tato práce řeší návrh modelu experimentální zelené střechy, na němž bude testována možnost závlahy šedou vodou a její vliv na půdní charakteristiky střeš-ních substrátů. Návrh byl proveden na základě rešerše literatury, ...