Now showing items 1-1 of 1

  • Vodní režim vegetační vrstvy extenzivní zelené střechy 

   Author: Hanzlíková Jitka; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Císlerová Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Významným úkolem při adaptaci na změnu klimatu, zejména ve městských oblastech, je vývoj antropogenních systémů půda-rostlina, jejichž příkladem jsou i zelené střechy. Podrobné studie zabývající se hydrologickou rovnováhou ...