Now showing items 1-1 of 1

  • Studie protierozních a protipovodňových opatření v k.ú.Zeměchy, okr.Mělník 

   Author: Burda Josef; Supervisor: Vrána Karel; Opponent: Benešová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Cílem této diplomové práce je návrh protipovodňových a protierozních opatření na pozemcích směřujících do obce Zeměchy (okr. Mělník). Nejprve byla spočítána a vyhodnocena erozní ohroženost jednotlivých pozemků povodí a ...