Now showing items 1-5 of 5

  • Projekt suché nádrže na Nesvačilském potoce v k.ú. Vranovice 

   Author: Dlabač Martin; Supervisor: David Václav; Opponent: Buršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Revitalizace Kamenického potoka 

   Author: Šuser Václav; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Buršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie proveditelnosti MVN Hřivice 

   Author: Suchelová Štěpánka; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Buršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Studie rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Nosákov 

   Author: Janoušová Soňa; Supervisor: David Václav; Opponent: Buršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Předmětem diplomové práce je studie rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Nosákov, dle zadání soukromého investora. Autor se zabývá zhodnocením současného stavu nádrže a návrhem její rekonstrukce tak, aby mohla být znovu užívána.
  • Studie revitalizace části toku Hustířanka 

   Author: Hejtman Aleš; Supervisor: Koudelka Petr; Opponent: Buršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Cílem mé práce bylo provést návrh revitalizace na vodním toku Hustířanky, a to ve vybraném úseku 2,5 až 3,3 ř.km. Práce byla vytvořena dle struktury dokumentace pro stavební povolení a na základě získaných podkladů. V ...