Now showing items 1-1 of 1

  • Využití dat RPAS pro hodnocení stavu zemědělských pozemků 

   Author: Středa Lukáš; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Brant Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Multispektrální data, obzvláště pak z červené a blízké infračervené spektrální oblasti, prokázala svůj význam při detekci vegetace v aplikacích dálkového průzkumu Země. V~současné době je těchto poznatků využíváno v oboru ...