Now showing items 1-4 of 4

  • Řešení protierozní ochrany pozemků v k.ú.Zahořany, Sedlec 

   Author: Rutar Martin; Supervisor: Vrána Karel; Opponent: Benešová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Studie protierozních a protipovodňových opatření v k.ú.Zeměchy, okr.Mělník 

   Author: Burda Josef; Supervisor: Vrána Karel; Opponent: Benešová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Cílem této diplomové práce je návrh protipovodňových a protierozních opatření na pozemcích směřujících do obce Zeměchy (okr. Mělník). Nejprve byla spočítána a vyhodnocena erozní ohroženost jednotlivých pozemků povodí a ...
  • Studie revitalizace povodí bezejmenného potoka u Nepomuku 

   Author: Černaj Štěpán; Supervisor: Vrána Karel; Opponent: Benešová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Studie revitalizace povodí Chožovského potka 

   Author: Černaj Štěpán; Supervisor: Vrána Karel; Opponent: Benešová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)