• Odtokové poměry segmentů zelených střech 

      Autor: Skala Vojtěch; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Jelínková Vladimíra
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
      Práce popisuje význam zelených střech v urbanizovaných oblastech s důrazem na jejich odtokové poměry. Dále pak experiment, konaný na střeše budovy Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradu, jehož ...