• Posouzení současného stavu a návrh opatření na Červeném potoce 

      Autor: Moravová Veronika; Vedoucí práce: Marešová Ivana; Oponent práce: Janda Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
      Předmětem bakalářské práce je zhodnocení stávajícího stavu drobného vodního toku Červený potok v obci Bavoryně. Zájmový úsek se nachází mezi říčními kilometry 2,947 - 3,581. Práce se zabývá stanovením kapacity koryta. ...