• Studie záplavového území na řece Šembera v okolí města Sadská 

      Autor: Hřebřinová Adéla; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Fejfarová Marie
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
      Bakalářská práce se zabývá hydraulickou studií záplavového území vodního toku Šembera v okolí města Sadská. Rozsah záplavového území je stanoven pomocí dvourozměrného modelu proudění vody v otevřeném korytě. Součástí práce ...