Now showing items 1-2 of 1

    vodní tok,úprava toku,přírodě blízké,zkapacitnění toku (1)
    watercourse,regulation,near-natural,increasing the bankfull capacity (1)