Now showing items 1-2 of 1

    Modeling of turbulent flow, Round jet, Axisymmetric jet, Free shear flow (1)
    Modelování turbulentního proudění, kruhový paprsek,osově symetrický paprsek, volná smyková turbulence (1)