Now showing items 1-2 of 1

    air mass movement,wind speed and direction,logarithmic wind profile,roughness length,frictional velocity,atmospheric surface layer (1)
    proudění vzduchu,rychlost a směr větru,logaritmický profil větru,drsnostní výška,třecí rychlost,přízemní vrstva atmosféry (1)