Now showing items 1-1 of 1

  • Využití nástrojů CFD při optimalizaci cirkulace vody v plaveckých bazénech 

   Author: Roman Adaiguzhiyev; Supervisor: Sklenář Petr; Opponent: Kašpar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Práce je členěna do 10 hlavních kapitol. Nejdříve je vytyčen hlavní cíl práce, k němuž práce směřuje. Úvodní kapitola shrnuje podstatná fakta a skutečnosti v oblasti hydrauliky bazénů a zmiňuje motivaci pro studium s ...