Now showing items 1-2 of 1

    pryžový granulát, gumový granulát, nástupiště, skluzové vlastnosti, protiskluzové úpravy, bezpečnost pohybu cestujících, gumová stěrka, druhotné suroviny, metoda kyvadlo (1)
    rubber granulate, platform, slip properties, anti-slip adjustments, passengers travel safety, rubber screed, secondary materials, portable skid resistance tester, pendulum test value, slip resistance value (1)