• Základní škola v Tuchoměřicích 

      Autor: Kosová Michaela; Vedoucí práce: Šourek Michal; Oponent práce: Filgas Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Předmětem diplomové práce je návrh nové základní školy v Tuchoměřicích, které se nacházejí v blízkosti Prahy a došlo zde ke skokovému nárůstu obyvatel a stávající vybavenost obce se tak stala nedostačující. Návrh navazuje ...