• Základní škola v Tuchoměřicích 

      Autor: Matoušek David; Vedoucí práce: Šourek Michal; Oponent práce: Holotová Kateřina
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Cílem diplomové práce je studie a projektová dokumentace pro návrh základní školy v Tuchoměřicích. Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt zabývající se návrhem nové obecní návsi, která momentálně v rychle se ...