• Základní škola Letňany 

      Autor: Smolíková Zdena; Vedoucí práce: Kročák Jaromír; Oponent práce: Čihák Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
      Předmětem diplomové práce je návrh základní školy v městské části prahy 9 - letňany. Práce navazuje na přediplomní projekt, který řeší urbanistickou studii daného území. Navrhovaný objekt tvoří soubor tří staveb - základní ...