• Základní škola v Tuchoměřicích 

      Autor: Špičková Lenka; Vedoucí práce: Šourek Michal; Oponent práce: Opletalová Veronika
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Zadáním diplomové práce byl návrh nové devítileté základní školy v Tuchoměřicích na základě orientačních velikostních parametrů obce Tuchoměřice a předchozím urbanistickém řešení části obce Tuchoměřice, která by kapacitně ...