Now showing items 1-1 of 1

  • Kulturní centrum Bubeneč 

   Author: Martin Šnorbert; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Obsahem této diplomové práce je architektonicko - stavební návrh kulturního centra Bubeneč. Umístění a hmotový koncept vychází z architektonicko - urbanistické studie řešené oblasti, která byla zpracována v rámci předdiplomního ...