Now showing items 1-1 of 1

  • Kostel v nové rezidenční části Mladé Boleslavi 

   Author: Kryštof Břehovský; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Zadáním diplomové práce bylo navázat na v předešlém semestru rozpracovanou urbanistickou studii nově navrhované čtvrti na jižním okraji Mladé Boleslavy a zpracovat studii Kostela, včetně vybraných částí projektu, navrženého ...