• Víceúčelový objekt na Výstavišti Holešovice 

      Autor: Laiblová Anna; Vedoucí práce: Kopřiva Miloš; Oponent práce: Drobný Viktor
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      Předmětem diplomní práce je návrh víceúčelového objektu na výstavišti Holešovice. Hlavním podkladem byl urbanistický návrh z předdiplomního projektu. Prostorové řešení stavby plně respektuje nový urbanistický plán. Celková ...