Now showing items 1-1 of 1

  • Železniční zastávka s přednádražním prostorem v Horních Měcholupech 

   Author: Náhunková Kateřina; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem tohoto diplomního projektu je vypracování architektonicko - stavebního návrhu železniční stanice s navazující mostní konstrukcí. Stavba se nachází v Praze 15 Horních Měcholupech. Umístění a hmotový koncept stavby ...