Now showing items 1-1 of 1

  • Železniční muzeum na Masarykově nádraží v Praze 

   Author: Synková Anna; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Velíšek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diplomová práce navazuje na koncept řešení oblasti dnešního Masarykova nádraží v Praze zpracovávaný v předdiplomním projektu, který počítá s nahrazením nádraží železničním muzeem. Hlavním úkolem projektu bylo smysluplně ...