• Železniční muzeum na Masarykově nádraží v Praze 

      Autor: Synková Anna; Vedoucí práce: Daďa Jaroslav; Oponent práce: Velíšek Lukáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
      Diplomová práce navazuje na koncept řešení oblasti dnešního Masarykova nádraží v Praze zpracovávaný v předdiplomním projektu, který počítá s nahrazením nádraží železničním muzeem. Hlavním úkolem projektu bylo smysluplně ...