Now showing items 1-1 of 1

  • Železniční muzeum Praha Masarykovo nádraží 

   Author: Tomáš Krupička; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá urbanistickým řešením areálu nového železničního muzea v Praze na Masarykově nádraží, a především zpracováním budov v něm obsažených. Diplomová práce vychází z předdiplomního projektu ...