Now showing items 1-1 of 1

  • Převedení Masarykova nádraží na Hlavní nádraží v Praze 

   Author: Honc Radek; Supervisor: Tichý Ladislav; Opponent: Zachová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se zabývá Hlavním nádražím v Praze. Jedná se o rozšíření dopravních kapacit o autobusové a vlakové spojení a zrušení tak stávajících přestupních vzdáleností. Práce navazuje na předdiplomní projekt, kde bylo ...