• Převedení Masarykova nádraží na Hlavní nádraží v Praze 

      Autor: Honc Radek; Vedoucí práce: Tichý Ladislav; Oponent práce: Zachová Hana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
      Diplomová práce se zabývá Hlavním nádražím v Praze. Jedná se o rozšíření dopravních kapacit o autobusové a vlakové spojení a zrušení tak stávajících přestupních vzdáleností. Práce navazuje na předdiplomní projekt, kde bylo ...