Now showing items 1-1 of 1

  • Smíchovské předmostí železničního mostu v Praze – obytný komplex 

   Author: Ekaterina Badeynova; Supervisor: Zykan Radek; Opponent: Klejna Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Předmětem diplomové práci je návrh 6 vybraných budov v obytném komplexu v Praze. V rámci předdiplomního projektu byla pro území vypracována urbanistická studie. Řešený pozemek leží v městské části Smíchov na břehu Vltavy ...