Now showing items 1-3 of 3

  • Florenc: polyfunkční objekt 

   Author: Gabriela Vrňáková; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Holotová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadání diplomové práce je území v Praze 8, Na Florenci. V současné chvíli přes území vede magistrála hlavního města Prahy. Pod ní se nachází veřejné placené parkoviště a v jejím těsném okolí jsou veřejné parky, které jsou ...
  • Polyfunkční dům Bubeneč 

   Author: Zuzana Zwaschková; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tématem diplomové práce je projekt polyfunkčního domu umístěného na pozemku na Bubenečském nábřeží, v blízkosti areálu Staré čistírny odpadních vod na Praze 6. Diplomní projekt navazuje na projekt předdiplomní, v rámci ...
  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Michaela Novotná; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního objektu v Liberci, na pozemcích bývalých jatek. V rámci předdiplomního projektu byla pro území vypracována urbanistická studie, proměňující dosud nezastavěné území brownfieldu ...