Now showing items 1-1 of 1

  • Budovy obecného úradu a občianskej vybavenosti v Tuchoměřicích 

   Author: Filus Oliver; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Ševčík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom budov obecného úradu a občianskej vybavenosti v novom centre obce Tuchoměřice. Návrh dotvára obec v jej ťažisku a je súčasťou nového centrálneho spoločensko-kultúrneho priestoru - návsi, ...