Now showing items 1-1 of 1

  • Bývalá teplárna Malešice - Víceúčelový objekt 

   Author: Milan Kodad; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Chvojka Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh nového víceúčelového objektu a navazuje na projekt, kterému jsem se věnoval v předdiplomním projektu. Navrhovaný objekt se nachází v pražských Malešicích, Praha 10, kde v současné ...