Now showing items 1-1 of 1

  • Obnova a revitalizace lázní Kyselka 

   Author: Eliška Gráfová; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Diplomová práce pojednává o obnově a revitalizaci vybraných objektů bývalých lázní Kyselka. Byly vybrány objekty Mattoniho vily a Ottova pavilonu. Prostor bývalých lázní byl navržen tak, aby byla zachována atmosféra lázní. ...