• Městská knihovna Mladá Boleslav 

      Autor: Nebojsová Nela; Vedoucí práce: Linhartová Eva; Oponent práce: Zítka Jindřich
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Předmětem diplomové práce je návrh městské a technické knihovny v Mladé Boleslavi. Parcela je součástí návrhu urbanistické studie zpracovávané v předdiplomním projektu. Záměrem urbanistického návrhu bylo vytvoření nové ...