Now showing items 1-1 of 1

  • Městská knihovna Mladá Boleslav 

   Author: Nebojsová Nela; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Zítka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem diplomové práce je návrh městské a technické knihovny v Mladé Boleslavi. Parcela je součástí návrhu urbanistické studie zpracovávané v předdiplomním projektu. Záměrem urbanistického návrhu bylo vytvoření nové ...