• Univerzitní knihovna Holešovice 

      Autor: Huňková Petra; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Čajka Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Předmětem diplomové práce je návrh univerzitní knihovny v Praze Holešovicích. Návrh objektu vychází z předdiplomního projektu, kde byl zpracován architektonicko-urbanistický koncept v oblasti bývalé pražské čtvrti - Zátory. ...