Now showing items 1-3 of 3

  • Kulturní centrum Bubeneč 

   Author: Martin Šnorbert; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Obsahem této diplomové práce je architektonicko - stavební návrh kulturního centra Bubeneč. Umístění a hmotový koncept vychází z architektonicko - urbanistické studie řešené oblasti, která byla zpracována v rámci předdiplomního ...
  • Národní knihovna, Nábřeží Ludvíka Svobody v Praze 

   Author: Matyáš Vrtiška; Supervisor: Šmolík Michal; Opponent: Monhart Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Cílem diplomové práce bylo navrhnout Národní knihovnu na místě parku Lannova, nábřeží Ludvíka Svobody v Praze. Návrh vychází z urbanistické studie vypracované v předdiplomním projektu Bc. Kateřinou Tichou. Jedná se o ...
  • Sídliště Ďáblice - Kulturní platforma Střelnice Kobylisy 

   Author: Petr Mandík; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Jako zadání diplomové práce jsem si vybral objekt kulturní platformy Střelnice Kobylisy v Praze obsahující knihovnu, výstavní a přednáškové prostory. Návrh působí ve dvou rovinách. První, architektonicko-urbanistická, kdy ...