Now showing items 1-1 of 1

  • Základní škola Letňany 

   Author: Smolíková Zdena; Supervisor: Kročák Jaromír; Opponent: Čihák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Předmětem diplomové práce je návrh základní školy v městské části prahy 9 - letňany. Práce navazuje na přediplomní projekt, který řeší urbanistickou studii daného území. Navrhovaný objekt tvoří soubor tří staveb - základní ...