Now showing items 1-4 of 4

  • Bytový dům Bubeneč 

   Author: Michaela Zámečníková; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh souboru bytových domů v Praze 6 Bubenči. Urbanismus lokality byl vytvořen v předdimplomním projektu. Architektura bytových domů vychází z umístění. Hlavní výhled směřuje na řeku Vltavu, ...
  • Dostavba areálu železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží 

   Author: Tomáš Rollo; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem této diplomové práce je návrh dostavby areálu železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží. Hlavní nádraží se nachází v části města Hradec Králové - Pražské předměstí. Stavba je umístěna do míst dnešních ...
  • Kulturní centrum Bubeneč 

   Author: Martin Šnorbert; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Obsahem této diplomové práce je architektonicko - stavební návrh kulturního centra Bubeneč. Umístění a hmotový koncept vychází z architektonicko - urbanistické studie řešené oblasti, která byla zpracována v rámci předdiplomního ...
  • Polyfunkční dům u Masarykova nádraží v Praze 

   Author: Lucie Králová; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato diplomová práce představuje architektonický návrh Polyfunkčního domu u Masarykova nádraží v Praze. Návrh se detailně věnuje komplexnímu řešení na úrovni architektonické studie. Polyfunkční dům navazuje na urbanistickou ...