• Knihovna a kulturní centrum v Horoměřicích 

      Autor: Seči Jakub; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Moravová Lenka
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      Predmetom tejto diplomovej práce je architektonicko-stavebný návrh Kultúrneho centra v obci Horoměřice pri Prahe. Navrhovaná stavba sa nachádza v severnej časti novonavrhovaného centra obce spracovávaného v rámci prediplomného ...